Strona Stowarzyszenia
Rodzina 19 Pułku Ułanów Wołyńskich

CZASOPISMO STOWARZYSZENIA
RODZINA 19 PUŁKU UŁANÓW WOŁYŃSKICH
NR 53                              SIERPIEŃ 2014


90 ROCZNICA WRĘCZENIA SZTANDARU PRZEZ MARSZAŁKA
JÓZEFA PIŁSUDZKIEGO

ŚWIĘTO 19 PUŁKU UŁANÓW WOŁYŃSKICH
Spis treści
1. SIERPNIOWE ROCZNICE 2014 Włodzimierz Majdewicz strona 1
2. 100 – ROCZNICA WYMARSZU KADRÓWKI Włodzimierz Majdewicz strona 3
3. LISTA IMIENNA I KOMPANII KADROWEJ ARCHIWUM strona 5
4. 90 ROCZNICA WRĘCZENIA SZTANDARU 19 PUŁKOWI UŁANÓW WOŁYŃSKICH Włodzimierz Majdewicz strona 13
5. DWA CZEKOLADOWE CUKIERKI Włodzimierz Majdewicz strona 21
6. 70 - POCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO Włodzimierz Majdewicz strona 24
7. POLEGŁYM POWSTAŃCOM MARIA PĘTKOWSKA /TD> strona 29
8.MAJOWE UROCZYSTOŚCI W OPOLU HANNA IRENA ROLA RÓŻYCKA strona 31
9. SPOTKANIE KAWALERZYSTÓW W GRUDZIĄDZU HANNA IRENA ROLA RÓŻYCKA strona 32
10. PIEŚŃ O WODZU MIŁYM WACŁAW KOSTEK-BIERNACKI strona 33
11. POŻEGNANIE STEFANA PRZWÓSKIEGO HANNA IRENA ROLA RÓŻYCKA strona 35

Na okładce Marszałek Józef Piłsudski wśród oficerów 19 Pułku Ułanów Wołyńskich
Wydaje Stowarzyszenie Rodzina 19 Pułku Ułanów Wołyńskich
Redakcja i opracowanie graficzne Włodzimierz Majdewicz
Ułan Wołyński nr 53 sierpień 2014
SIERPNIOWE ROCZNICE 2014
Włodzimierz Majdewicz

           Sierpień jest szczególnym miesiącem w naszej historii. W tym roku obchodzimy szereg doniosłych okrągłych rocznic. 1 sierpnia obchodziliśmy 70-rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Sierpień to miesiąc pamięci o bohaterstwie Powstańców Warszawskich i niemieckiej zbrodni na mieszkańcach stolicy broniących swej godności i niepodległości.
          6 sierpnia 2014 obchodziliśmy 100-rocznicę wymarszu w krwawą drogę do niepodległości 1 Kompanii Kadrowej Legionów Józefa Piłsudskiego. Za nimi poszli Polacy by w krwawych bojach po 123 latach zaborów odzyskać niepodległą Rzeczpospolitą i stworzyć silną armię która niebawem sprawdziła się ratując młodą państwowość przed sowiecką nawałą.
          15 sierpnia wracamy pamięcią do jednej z najważniejszych w historii Europy bitew. Bitwa ta przeszła do historii jako Bitwa Warszawska 1920 roku– zwana również Cudem nad Wisłą. Zwycięstwo polskich wojsk genialnie dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego wielką ofiarą krwi tysięcy polskich żołnierzy, często ochotników, młodzieży, nawet dzieci ocaliło nie tylko Warszawę i Polskę. Zatrzymując Rosjan i zmuszając ich do ucieczki, Polacy po raz kolejny uratowali Europę z jej cywilizacją i kulturą przed barbarzyństwem komunistycznej bolszewii. Wcześniej dokonał tego król Jan III Sobieski, gromiąc pod Wiedniem nawałę Turecką, ratując Europę przed zlewem islamu. Sierpień niesie również rocznice szczególnie nam bliskie związane ściśle z historią 19 Pułku Ułanów Wołyńskich. 19 sierpnia 1920 roku w zwycięskiej bitwie pod Skrzeszewem i Frankopolem major Feliks Jaworski na czele kilkuset ułanów stworzonej przez siebie Jazdy Ochotniczej dokonał rzeczy niebywałej.
           Doskonałym manewrem, popartym przemyślaną brawurą rozgromił prące w ucieczce do przeprawy na Bugu sowieckie dywizje. Ta zwycięska rocznica - to Święto naszego 19 Pułku Ułanów Wołyńskich.
           90 lat temu 6 sierpnia 1924 roku przybył do Ostroga Marszałek Polski Józef Piłsudskiego by uroczyście wręczyć sztandar ufundowany przez społeczeństwo Wołynia 19 Pułkowi Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego. Sierpień to miesiąc wybuchu w 1980 roku zdecydowanego sprzeciwu społecznego wobec narzuconego przez Sowietów systemu PRL-u, symbolem tamtych dni była „Solidarność”. Była to kolejna w naszej historii walka o pełne odzyskanie niepodległości.
           W ostatnich czasach obserwujemy głośną falę krytyki i wyszydzania polskiej historii i martyrologii, budzi to sprzeciw i gniew większości Polaków. Nie można się z tym pogodzić.
Czcijmy te wielkie rocznice !
Pamiętajmy te wielkie zwycięstwa !
Nie dajmy sobie dumy z nich odebrać !
Niektórym z sierpniowych rocznic poświęcamy ten numer Ułana Wołyńskiego.Ułan Wołyński nr 53 sierpień 2014
100 – ROCZNICA WYMARSZU I KOMPANII KADROWEJ 1914 - 2014
Narodziny Kawalerii Polskiej XX wieku.
Włodzimierz Majdewicz
100 – ROCZNICA WYMARSZU I KOMPANII KADROWEJ 1914 - 2014
Narodziny Kawalerii Polskiej XX wieku.


        W czwartek 6 sierpnia1914 roku wczesnym rankiem I Kompania Kadrowa Legionów Józefa Piłsudskiego wymaszerowała z krakowskich Olendrów kierując się ku granicy zaboru rosyjskiego. Tuż przed wymarszem z ust Józefa Piłsudskiego padły słowa:

        "Odtąd nie ma ani Strzelców, ani Drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi. Znoszę wszelkie odznaki specjalnych grup. Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały.(...) Żołnierze!... Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny. Wszyscy jesteście równi wobec ofiar, jakie ponieść macie. Wszyscy jesteście żołnierzami. Nie naznaczam szarż, każę tylko doświadczeńszym wśród was pełnić funkcje dowódców. Szarże uzyskacie w bitwach. Każdy z was może zostać oficerem, jak również każdy oficer może znów zejść do szeregowców, czego oby nie było... Patrzę na was, jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia polska, i pozdrawiam was, jako pierwszą kadrową kompanię".

        Taki był początek długiej i krwawej drogi do niepodległości. Warto w tym momencie wspomnieć jeszcze jeden fakt historyczny w niedzielę 2 sierpnia 1914 roku, cztery dni przed wymarszem I Kompanii Kadrowej uznawanym powszechnie za pierwsze przekroczenie granicy zaboru rosyjskiego przez oddział Wojska Polskiego, na rozkaz Józefa Piłsudskiego w pole wyruszył patrol spieszonych kawalerzystów kierując się na Jędrzejów. Dowódcą patrolu był Władysław Prażmowski „Belina” jego podkomendni to Janusz Głuchowski „Janusz”, Antoni Jabłoński „Zdzisław”, Zygmunt Karwacki „Bończa”, Stefan Kulesza „Hanka”, Stanisław Skotnicki „Grzmot”, Ludwik Skrzyński „Kmicic”. Koni jeszcze nie mieli dwiema bryczkami przekroczyli granice zaboru po północy 3 sierpnia 1914 roku. Mieli pistolety, karabiny i materiały wybuchowe. Ich zadaniem było rozpoznania terenu i rozbicie punktu mobilizacyjnego w Jędrzejowie. Znamy tę historię wiele o niej pisano. Zadanie wykonano, wracali konno z fasonem i było ich już ośmiu, ten ósmy ułan Beliny to Edward Kleszczyński „Dzik”.
W 50 lat po tych wydarzeniach gen. Kazimierz Sosnkowski, w 1914 roku szef sztabu I Brygady Legionów jeden z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego wypowiedział znamienne słowa: „Właściwy zaszczyt historyczny, otwarcia polskich działań wojennych przypadł w udziale patrolowi Beliny.” W ciągu kilkunastu dni patrol rozrósł się do szwadronu, następnie przekształcił się w 1 Pułk Ułanów Legionowych, zwanych „Beliniakami”.
Były to narodziny Kawalerii Polskiej XX wieku.

Płk Władysław Prażmowski „Belina”.


Ułan Wołyński nr53 sierpień 2014
LISTA IMIENNA I KOMPANII KADROWEJ
Archiwum

1. Hugon Karol Almstaedt, ps. Puchacz 6.V.1893 Sosnowiec.
2. Mieczysław Augustyniak, ps. Czarnecki 31.XII. 1895 Poturzyn na Lubelszczyźnie.
3. Władysław Baszkiewicz, ps. Baśka 12. I. 1893.
4. Leon Stanisław Bąkowski, ps. Kirkor 27.X. 1894. Wiązownica pow. Mińsk Mazowiecki
5. Zenon Bekrycht (Beckricht?) ps. Głowiński 22.XI.1895 w Głowno.
6. Edward Stanisław Boba ps. Żbik 13.III.1879 Mościska.
7. Ignacy Boerner, ps. Emil 11.VIII.1875 Zduńska Wola.
8. Aleksander Bryzek, ps. Kłos, brak danych
9. Adam Buczma, 6.XII.1898 w Wojtkowo pow. Dobromil
10. Stanisław Seweryn Burhardt, ps. Bukacki, 8.I.1890 Cannes.


11. Kazimierz Karol Busler, ps. Karol Magoski, 21.I.1894 Częstochowa.
12. Wiktor Brunon Bystrzyński, ps. Skrzetuski, 6.X.1893. Warszawa.
13. Tadeusz Marceli Caspaeri-Chraszczewski, ps. Lech, 24.X.1891 Warszawa
14. Czesław Chmielewski, ps. Rafał 11.VII.1894 Warszawa.
15. Zbigniew Ciecierzyński, ps. Zbych 1892 Warszawa.
16. Józef Cupiał ps. Bukowski 1.IV.1895 Sławków pow. Olkusz.
17. Eugeniusz Czaykowski, ps. Tomasz Jastrzębski 29.XII.1890 Warszawa.
18. Zygmunt Dąbkowski ps. Korczak 11.XII.1896 Bolesławin pow. Biłgoraj.
19. Eustachy Jan Karol Dąbrowiecki ps. Eustachy Wirski; 23.X.1892 Lwów.
20. Bolesław Ignacy Długoszowski ps. Wieniawa; 22.VII.1881 w Maksymówka k .Lwowa.

21. Janusz Wacław Dłużniakiewicz ps. Sęp; 20.XI.1889 lub 1.X.1888 Wacławów.
22. Henryk Dobrowolski ps. Sęk; 1895
23. Franciszek Doleżko ps. Franciszek Bogdanowicz; 26.XI.1893 Zwierzyniec.
24. Adam Kazimierz Dziembowski ps. Huragan; 26.XI.1892 w Dobrochów k. Olkusza
25. Adam Wincenty Englert ps. Judym, Żołnierz; 11.XI.1890 w Stepań pow. Równe.
26. Stefan Fabiszewski ps. Tadeusz 18.VI.1896. Szałki k. Gostynina
27. Józef Bohdan Ferencowicz ps. Krzesz; 9.X.1890 Stary Olkusz.
28. Władysław Ferencowicz ps. Graf; 24.I.1894 w Lgowie gub. kurska
29. Marian Ludwik Frydrych ps. Marian Szulc,Ludwik Wielgat; 14.VIII.1897 Piotrków
30. Stanisław Gajewski ps. Chłop, Stanisław Mokrski; 14.X.1891Mokra Prawa k. Skierniewic.

31. Stanisław Gieysztor ps. Szachowski, Pionek; 15.IX.1891 Warszawa.
32. Jerzy Gliński ps. Eustachy, 8.VIII.1896 Hrebenów.
33. Stanisław Głazowski ps. Sokół, 14.IV.1894
34. Tadeusz Głodowski ps. Boruta 1.IV.1895 Topola Królewska koło Łęczycy.
35. Eugeniusz Głowacz ps. Zenobi, Ostaszewski, 2.II.1890 Stenrażyce na Wołyniu.
36. Kazimierz Fryderyk Goebel ps. Taternik 12.I.1892 r. Warszawa.
37. Miłosz Gabriel Grodecki ps. Oskierko 5 .IV.1890 Sokoły na Mazowszu.
38. Franciszek Grzybowski ps. Kruk Biały; 9.III.1891 Chrzanów.
39. Jan Michał Hapiczuk 8.VIII.1897 Chrzanów.
40. Stanisław Kazimierz Hiller ps. Ignacy Nowak; 28.XII.1891 Łódź.

41. Roman Horoszkiewicz ps. Woynicz; 27.I.1892 Sałówka koło Czortkowa.
42. Karol Idzikowski ps. Babinicz 4.XI.1894 Skarżysko.
43. Konstanty Jabłoński ps. Kostek, Student 3.VI.1893 w Kaliszu
44. Stanisław Jachimowski ps. Czarny; ur. 27.XI. 1896 r. w Sosnowcu;
45. Andrzej Jakubowski ps. Łokietek; 25.XI.1889 Ćmielów
46. Antoni Jakubowski ps. Sabin 2.VI.1887 Warszawa.
47. Lucjan Karol Janiszewski ps. Pluch 6 lub 8.VI.1891 Dąbrownica pow. Sarny
48. Stanisław Wiktor Jankowski ps. Ziemowit 28.X.1891 Warszawa.
49. Stefan Jan Jankowski ps. Stefan Wernyhora; 10.II.1895 Warszawa.
50. Józef Jarema ps. Ziutek; 26.XII.1897 Mozyrz.

51. Ignacy Jasiński ps. Zawisza 31.VII.1895 Paulinów.
52. Stefan Jóźwik ps. Stefaniusz Stecki 14.VIII.1894 Warszawa
53. Kazimierz Kamieński ps. Luboń; 2.III.1891 Humin koło Błonia
54. Mieczysław Kamiński ps. Marek, Obotrycki; 15.IV.1894 Żychlin k. Kutna
55. Kazimierz Karski ps. Jur 1888 Warszawa.
56. Mieczysław Karski ps. Witeź; 25.X.1888 Zawidzk pow. Sierpc.
57. Tadeusz Adam Kasprzycki ps. Zbigniew; 16.I.1891 Warszawa.
58. Tadeusz Kaszubski ps. Kowalewicz
59. Juliusz Kelm-Koperczyński ps. Witold Jurski; 6.XI.1889 Glinice k. Pułtuska.
60. Stanisław Kębłowski ps. Kazimierz Kunicki, Niania; 27.V.1893 Janówek.

61. Zdzisław Kleszczyński ps. Dzik 6.IX.1892 Skrzeszowice k. Miechowa.
62. Jan Kilich ps. Kufel 23.I.1890 Warszawa.
63. Piotr Klimek ps. Rola 25.IV.1895 Księżomierz - Ziemia Lubelska.
64. Leon Knobelsdorf ps. Kruk 23.III.1896 Kijów.
65. Aleksander Konarski ps. Wyrwicz 13.II.1895 Skierniewice.
66. Kosiński brak danych.
67. Ignacy Kowalczewski ps. Marian Sępiński 30.I.1895 Dąbrowa Górnicza.
68. Leon Kowalczuk; ps. Lew, Jabłocki 24.IV.1895 Chomranice k. Nowego Sącza.
69. Czesław Kowalski ps. Sylwek
70. Wincenty Kowalski ps. Huk 10.X.1892 Warszawa

71. Jan Kruszewski ps. Kruk Czarny 18.VI.1888 Aleksandrów k.Ciechanowa.
72. Alfons Antoni Krysiński ps. Walenty 13.I.1892 Warszawa.
73. Jerzy Bolesław Krzymowski ps. Bajka 30.III.1894 Kossobudy k. Zamościa.
74. Jan Kuczyński ps. Zygmunt 12.VI.1892 Biernacice k. Ostrowa Wielkopolskiego
75. Kazimierz Kuśmierski ps. Leonard 6.VII.1887 Raciąż.
76. Edmund Lazarini de Colonna ps. Powiślak 1886 Warszawa.
77. Aleksander Litwinowicz ps. Władysław, Grubszy; 27.II.1879 Petersburg
78. Eugeniusz Łada ps. Potok 3.XI.1894 Łask.
79. Stefan Łannicki, (Stefan Kuczerawcew) ps. Poznańczyk 27.X.1891
80. Czesław Łęgowski ps. Średnicki 30.VI.1895 Warszawa

81. Władysław Jan Łucki ps. Daniłko, Podobiński 31.X.1895 Drochobycz.
82. Seweryn Władysław Maciszewski ps. Wład; 20.I.1892 Czarnorudka k. Berdyczowa.
83. Wincenty Franciszek Makowski ps. Andrzej Wilk 4.IV.1887 Stopnica.
84. Jan Malinowski ps. Rudzki 21.X.1894.
85. Bronisław Manicki ps. Łamigłowa 3.IX.1893 Lipiny k. Radzymina.
86. Bronisław Mansperl ps. Chaber, (Haber?) 13.III.1891 Warszawa.
87. Mieczysław Józef Marusieński ps. Lelum, Brunon 21.XI.1893 Rytwiany k. Staszowa.
88. Bolesław Mierzejewski ps. Strzecha 28.IX.1895 Płock.
89. Jan Misiewicz ps. Roch 18.VI.1894 Warszawa.
90. Andrzej Molenda ps. Olszewski 23.IV.1897 Molendy k Kozienic.

91. Wiktor Momot ps. Brawura 17.X.1898 Skierniewice
92. Jerzy Morris - Malcolm ps. Poraj 24.VII.1900 Bliżyn na Kielecczyźnie.
93. Józef Mrozowski ps. brak danych.
94. Aleksander Napiórkowski ps. Kordian 25.XI.1890 Chrzczony k. Łomży
95. Michał Włodzimierz Nodzeński ps. Jastrzębiec, Nowina; 29.IX.1896 Brzesko,
96. Aleksander Nowak ps. Hauke 24.II.1896 Warszawa.
97. Jan Oberg ps. Borgjasz 7.IV.1890 Warszawa.
98. Kacper Grzegorz Ogniewski ps. Henryk Kosiński 10.I.1892 Wadowice.
99. Marian Witalis Orzechowski ps. Marian Burkacki 15.VII.1893 Warszawa.
100. Michał Tadeusz Osiński ps. Brzęk 29.IX.1892 Radom - 10.IX.1983 Radom;

101. Tadeusz Ostrowski ps. Oster 8.VIII.1895 Warszawa.
102. Stanisław Palkij-Grechowicz 9.V.1897 Dobra k. Limanowej
103. Stanisław Tadeusz Parczyński ps. Młot 20.X.1888 Kraków.
104. Henryk Paszkowski ps. Krok 1.IV.1887 Rudnia.
105. Janusz Pawłowski ps. Józef 18.X.1894 Warszawa.
106. Bolesław Pągowski ps. Orwicz 15.I.1894 Ruda Guzowska.
107. Kazimierz Jan Piątek ps. Herwin 2.III.1886 Kraków.
108. Jerzy Pisarski Szreniawa ps. Kmicic 14.I.1894 Warszawa
109. Zygmunt Antoni Platonoff ps. Plater 30.IV.1893 Poręba k. Pułtuska
110. Franciszek Polniaszek ps. Karol Nowopolski 24.IX.1892 Tłuste k. Zaleszczyk.

111. Stefan Pomarański ps. Borowicz 7.IX.1893 Warszawa.
112. Zygmunt Pomarański ps. Brzózka 20.I.1898 Warszawa.
113. Zygmunt Przepałkowski ps. Młot 17.IV.1883 Kozienice.
114. Jerzy Cyryl Radomski ps. Niemira 5.VII.1897 Warszawa.
115. Mieczysław Rajs ps. Dewajtis 20.I.1887 Jurgiszki na Litwie.
116. Józef Renik ps. Kiryłło 24.I.1896 Sosnowiec.
117. Wacław Rettinger (Wacław Łęcki) ps. Graba 3.VIII.1891 Skarżysko – Kamienna.
118. Stanisław Rouppert ps. Teodor; 15.IV.1887 Warszawa.
119. Władysław Stefan Rozmarynowski ps. Stefan Żarski; 2.I.1897 Warszawa.
120. Wacław Sarnowski ps. Głowacki 1896 Warszawa.

121. Marian Józef Smoleński ps. Kolec 18.IX.1894 Gostkowo k. Ciechanowa.
122. Artur Jerzy Spitzbarth ps. Jerzy 21.VIII.1891 Warszawa.
123. Bohdan Kazimierz Stachlewski ps. Dan 8.X.1891 Konin.
124. Bronisław Piotr Stachlewski ps. Wiesław, Filozof 1893 Kalisz.
125. Józef Starzyński ps. Paweł 10.III.1890 Sadzawka k. Stanisławowa.
126. Józef Staszewski ps. Krowajtys 17.VIII.1884 Czermin k. Mielca.
127. Mieczysław Stefański ps. Bojanek 15.X.1895 w Warszawa.
128. Władysław Jan Augustyn Stryjeński ps. Bystram 20.VI.1889 Kraków.
129. Kazimierz Strzelecki ps. Kazik 1893 Rozprza k. Piotrkowa.
130. Zbigniew Bronisław Sujkowski ps. Bolko 8.I.1898 Zagórze k. Będzina.

131. Feliks Szapelski
132. Józef Szczepanowski ps. Jan Wojno 13.XI.1895 Warszawa.
133. Bohdan Alfons Szeligowski ps. Ratajko 25.XI.1895 Winnica na Podolu.
134. Franciszek Szubert ps. Moździński; 27.XI.1895 Klemensów k. Zamościa.
135. Roman Władysław Szymański ps. Tewański; 26.VII.1895 Warszawa.
136. Jan Świderski ps. Leszek 16.V.1893 Lwów.
137. Edmund Wacław Tarnasiewicz ps. Heldut; 17.VII.1892 Radom.
138. Marian Tarnowski ps. Winicjusz; 25.III.1896 Otynia k. Stanisławowa.
139. Leopold Tomczyk ps. Glinka, Gliniecki 7.IX.1894 Mieszki-Morgi k. Pułtuska.
140. Jerzy Zenon Trębiński ps. Czarny 22.II.1894

141. Adam (Adolf) Wilhelm Wagner ps. Werner 11.VIII.1890 Bytom.
142. Stefan Wendorff ps. Konopka 17.IV.1895 Kijów.
143. Michał Wieruszewski ps. Zagończyk 26.IX.1895 Luborzyca k. Miechowa.
144. Jerzy Edward Winiarz ps. Orsza 2.XI.1894 Warszawa.
145. Tadeusz Antoni Wiśniewski ps. Szabelski 6.VI.1893 Zadwórze k. Przemyśla.
146. Ksawery Józef Witulski ps. Osiecki 4.XII.1893.
147. Sylwester Wojewódzki ps. Stefan 31.XII.1892 Psków.
148. Walerian Wojtulewicz ps. Achilles 3.X.1892 Warszawa.
149. Stefan Wolski ps. Bolesław 7.IV.1895 Radom.
150. Brunon Aleksander Woronicz-Hegedeusz ps. Jerzy 6.X.1890 Warszawa.

151. Henryk Bolesław Worosz ps. Bolek 1896 Przemyśl.
152. Józef Woźniak ps. Sokołowski 1894 Wadowice.
153. Jan Stefan Woźniakowski ps. Czywar 13.XII.1891 Lublin.
154. Adam Zadworny ps. Zamorski 10.XII.1894 Łódź.
155. Marcin Zalewski ps. Nałęcz 11.XI.1894 Słupno.
156. Konrad Zembrzuski ps. Bury 19.II.1890 Radzice k. Pułtuska.
157. Tadeusz Zieleniewski ps. Kalina 24.VII.1887 Ostrówek k. Lubartowa
158. ps. Walgierz brak danych

Patrol "Beliny:"
159. Władysław Zygmunt Prażmowski ps. Belina 3.V.1888 Ruszkowiec k. Opatowa.
160. Janusz Julian Głuchowski ps. Janusz 6.VIII.1888 Bukowa k. Piotrkowa.
161. Antoni Jabłoński ps. Zdzisław 12 lub 13 VI. 1896 Usarzew k. Sandomierza.
162. Zygmunt Karol Karwacki ps. Stanisław Bończa 20.X.1893 Czarnowiec.
163. Stefan Kulesza ps. Hanka 30.VIII.1892 Holendernia k. Włodawy.
164. Stanisław Skotnicki ps. Grzmot 13.I.1894 Skotniki.
165. Ludwik Skrzyński ps. Kmicic 14.VIII.1893 Odessa.
166. Stefan Krak ps. Dudzieniec 1887 Miedzina k. Częstochowy.


Ułan Wołyński nr53 sierpień 2014
90 ROCZNICA WRĘCZENIA SZTANDARU 19 PUŁKOWI UŁANÓW WOŁYŃSKICH
Włodzimierz Majdewicz

        90 ROCZNICA WRĘCZENIA SZTANDARU 19 PUŁKOWI UŁANÓW WOŁYŃSKICH

        90 ROCZNICA WRĘCZENIA SZTANDARU 19 PUŁKOWI UŁANÓW WOŁYŃSKICH im. gen. Edmunda Różyckiego przez MARASZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.

Foto Archiwum

Przed przybyciem do Ostroga 3 sierpnia 1924 roku marszałek Józef Piłsudski był obecny na jubileuszowym na spotkaniu „siódemki" beliniaków w Goszycach koło Kocmyrzowa. W dziesiątą rocznicę akcji Beliny, w dworze Zofii Zawiszanki Marszałek Józef Piłsudski spotkał się z żyjącymi jeszcze członkami historycznego oddziału. Wmurowano wtedy w ścianę ganku goszyckiego dworu pamiątkową tablicę upamiętniającą pierwszy postój Patrolu. Dziesięć lat wcześniej w środę 3 sierpnia 1914 roku oddział Beliny minął graniczny punkt kontrolny w Kocmyrzowie i udał się pieszo do Goszyc, majątku należącego do Zofii Zawiszanki, członkini Drużyn Strzeleckich. W Goszycach, w czasie dwugodzinnego postoju, Belina uzyskał bliższe informacje o położeniu rosyjskich oddziałów przygranicznych i ustalił dalszy plan działania.

Goszyce 3 sierpnia 1924 roku. zdjęcie z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Fotografia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego wykonana 3 sierpnia 1924 roku przed dworem w Goszycach.
Stoją w górnym rzędzie od lewej: K. Stamirowski, Ludwik Kmicic-Skrzyński, Janusz Głuchowski, Władysław Belina-Prażmowski. W rzędzie środkowym od lewej: Leon Kozłowski, Edward Dzik-Kleszczyński, Michał Galiński "Miś", Wanda Szczepanowska, Stefania Krasowska (Flekówna vel Fleckówna), Zofia Zawisza-Kernowa, Wanda Marokini, Jerzy Jabłonowski. W pierwszym rzędzie od lewej siedzą: Bolesław Wieniawa-Długoszowski, Anna Kuehn, Maria Dargunówna, Józef Piłsudski, Klara Schrenzel, Alicja Wentkowska. Na ziemi siedzą od lewej: Janka Lenartówna i Anulka Gąsiorowska, córka Zofii Zawiszy-Kernowej, chrzestna córka Marszałka, później: Anna Turowiczowa (żona Jerzego). Dzień 6 sierpnia 1924 zapisał się w historii 19 Pułku Ułanów jako szczególnie ważne wydarzenie. W dniu tym po wizycie w Goszycach przez Kraków i Lwów pojechał do Ostroga nad Horyniem Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski by dokonać uroczystego wręczenia ufundowanego przez społeczeństwo Wołynia sztandaru 19 Pułkowi Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego. Publikujemy dokumenujące wizytę marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostrogu fotografie pochodzące ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Część tych zdjęć była już zamieszczana w różnych wydawnictwach, niektóre publikowane są po raz pierwszy.

Chwila oczekiwania przed wbijaniem gwoździ pamiątkowych w drzewce sztandaru 19 Pułku Ułanów Wołyńskich.

Marszałek Józef Piłsudski pochylony nad płatem sztandaru.

Moment wbijania gwoździa w drzewce sztandaru.

Marszałek Józef Piłsudski w gronie oficerów 19 Pułku Ułanów Wołyńskich 6 sierpnia 1924 roku.
Ostróg posiada liczne zabytki architektury: Zamek książąt Ostrogskich XV/XVI wieku, XVI wieczną cerkiew zamkową Objawienia Pańskiego, Kościół farny z XV wielokrotnie przebudowywany, pozostałości XVI wiecznych murów miejskich , XVIII wieczny klasztor i kościół kapucynów na terenie dawnej Akademii Ostrogskiej, z XVI wieku pochodzące Bramy Łucka i Tatarska , XVII wieczna renesansowa synagoga i Muzeum Krajoznawcze. W czasie wizyty w ostrogu marszałek Józef Piłsudski zwiedził szereg znajdujących się tam obiektów zabytkowych. Zwiedzając Zamek książąt Ostrogskich marszałek dłuższą chwilę spędził na tarasie widokowym monumentalnej baszty z renesansową attyką patrząc w zadumie na widoczne za pobliską granicą sowiecką rozległe lasy. Zachowało się zdjęcie Marszałka opuszczającego zamek Ostrogskich oraz zdjęcie przed zabytkową synagogą.

Marszałek Józef Piłsudski wychodzi z Zamku Ostrogskich

Marszalek przed renesansową XVII wieczną synagogą w Ostrogu.
Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.

Uroczysty posiłek w przystrojonej lancami Sali Kasyna 19 Pułku Ulanów Wołyńskich w Ostrogu z udziałem marszałka Józefa Piłsudskiego (stoi za nim dwóch kamerdynerów). Widoczni m.in. biskup polowy Stanisław Gall (na lewo od marszałka), gen. Jan Romer (na prawo od marszałka), ppłk Walery Sławek (w lewym rogu 2. od lewej), gen. Marian Kukiel (w lewym rogu 4. od lewej) i adiutant marszałka por. Michał Galiński.
Zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego .
Ułan Wołyński nr 53 rok 2014
Dwa czekoladowe cukierki
Włodzimierz Majdewicz


        Na stronie internetowej Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej mającego swoją siedzibę we Wrocławiu znalazłem niezwykle interesujący materiał opracowany przez Panią Annę Małgorzatę Budzyską. Materiał ten powstał na podstawie wspomnień Pani Anastazji Paszkowskiej która jako 12-to letnia dziewczynka mieszkanka polskiej wsi Chiniówka położonej w gminie Nowomalin w powiecie Zdołbunowskim w sierpniu 1924 roku przebywała w Ostrogu.
        We wspomnieniach tych jawi się obraz Ostroga widziany oczyma dziecka. Szczególnie interesująca dla nas jest część wspomnień dotycząca wizyty w Ostrogu marszałka Józefa Piłsudskiego. Opis ten przytoczony w dosłownym brzmieniu brzmi następująco:
        „Było to miasto ładne , dużo zieleni, leżało nad rzeka Horyń i Willą. Był tam kościół katolicki pod imieniem Świętego Antoniego, odbywał się tam wielki odpust 13 czerwca, no i był kościół prawosławny - Sobor. Był tez zamek księżniczki Halszki, ale trochę rozbity. Oprócz mojej Szkoły Powszechnej im. Elizy Orzeszkowej była Szkoła Polska Gimnazjum Państwowe, druga szkoła męska im. Stanisława Staszica, no i Seminarium Nauczycielskie. Były tez koszary Wojska Polskiego - 19 Pułk Ułanów Wołyńskich. Była tam taka duża brama żelazna, wysoka, oświetlona elektrycznością. Był też Park Wojskowy – tam zawsze grała orkiestra wojskowa. Chodziłyśmy nieraz patrzeć na ćwiczenia wojskowe- jak skakali na koniach przez rowy, płoty, ogień. Ja nie mogłam na to patrzeć bo się bardzo bałam, ale chodziłam. Nauczyłam się paru piosenek żołnierskich: „ Jedzie , jedzie na kasztance”, „Legiony to żołnierska nuta”, Siwy strzelca strój”, „ Przybyli Ułani pod okienko”, „Jeszcze jeden mazur dzisiaj”. A w niedziele o wpół do 9 szłyśmy do naszej szkoły i czekałyśmy aż wojsko z orkiestrą przyszli też do kościoła i grali. Myśmy się spieszyły naprzód i tak słuchając muzyki maszerowałyśmy do samego kościoła. Przed kościołem wojsko jeszcze robiło pokaz musztry, potem myśmy wchodziły do kościoła, potem wchodziło wojsko i wojskowa orkiestra grała na chórze: „Kiedy ranne wstają zorze”, i „Boże coś Polskę”. Bardzo ładnie była ta msza odprawiana. Wojsko śpiewało, i dzieci, i ludzie. Ja bardzo lubiłam kiedy wojsko maszerowało i śpiewało:
        Długo spała Polska święta , długo Biały Orzeł spał,
Lecz się wzbudził i wspamiętał, że on kiedyś wolność miał.
Dalej bracia do Bułata!- wszak nam dzisiaj tylko żyć
Pokażemy, ze Sarmata umie jeszcze wolnym być
Wiwat Gwardia Narodowa! Polskie Wojsko tobie cześć!
Bądź gotowa, bądź gotowa dla Ojczyzny życie nieść.
Anastazja Paszkowska wraz z innymi dziećmi uczestniczyła w powitaniu marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostrogu. Tak wyglądał dzień 6 sierpnia 1924 roku zapisany w pamięci dziewczynki:
        „W 1924 roku do Ostroga przyjechał Marszałek Józef Piłsudski. Jaka to była uroczystość! Całe miasto było wysypane tatarakiem, przybrane czerwono białymi chorągwiami i kwiatami. Na dużym placu była zrobiona taka wysoka trybuna z brzózek, tataraku, kwiatów i chorągiewek. Orkiestra wojskowa i strażacka grała, było dużo wojska. Przyszły wszystkie dzieci ze szkół z miasta i wiosek, przyszło wiele ludzi i wszyscy nieśliśmy chorągiewki i witaliśmy Piłsudskiego. Na tę wysoka trybunę wszedł Piłsudski i miał przemowę do wojska, uczniów i wszystkich innych. Dzieci śpiewały, pamiętam to do dziś:
Trzeci Maj, wielki dzień, to Polaków zorza
Ocucona Polska wstała od morza do morza
Trzeci Maj, wielki dzień, święto nad świętami
odtąd czcić go wszyscy będziem, będziem Polakami....
- dalej zapomniałam.
I druga piosenka:

Witaj majowa jutrzenko
świeć naszej polskiej krainie
uczcimy ciebie piosenka
pamięć twoja nie zaginie.
Wiwat maj, Trzeci Maj!
U Polaków błogi raj.

Prysły już potrójne pęta
wolność naszym dziś udziałem
więc niech każdy zapamięta
służyć Polsce duszą i ciałem
Wiwat maj, Trzeci Maj!
U Polaków błogi raj.

Nierząd braci naszych cisnął
gnuśność w ręku króla spała
a wtem Trzeci Maj zabłysnął
i nasza Polska powstała
Wiwat maj, Trzeci Maj!
Wiwat wielki Kołłątaj.
Hasło brzmi: w pracy trwaj!
Tego uczy Trzeci Maj.

Dużo jeszcze innych piosenek było śpiewanych. Orkiestry grały, wojsko też pięknie śpiewało, wszyscy klaskali, śmieli się. Dzieci otrzymywały cukierki, ja dostałam dwa, dobre były, czekoladowe.
70 POCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944 – 2014

        W piątek 1 sierpnia 2014 o godzinie 17.00 w całej Warszawie zawyły syreny. Miasto stanęło by uczcić pamięć tych którzy siedemdziesiąt lat temu chwycili za broń stając w powstańczych szeregach. Wśród nich nie zabrakło osób sposób związanych z naszym 19 Pułkiem Ułanów Wołyńskich. Przypominamy sporządzony przed laty przez Zbigniewa Piaseckiego uczestnika Powstania Warszawskiego i członka Stowarzyszenia Rodzina 19 Pułku Ułanów Wołyńskich wykaz osób związanych z 19 pułkiem Ułanów, które brały czynny udział w Powstaniu Warszawskim. Jerzy Zawistowski „Zerwicz” – syn ppłk Dezyderiusza Zawistowskiego dowódcy 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w latach 1937-1938, poległego 20 września 1939 roku. Był żołnierzem Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" - Podobwód "Sławbor" - odcinek wschodni "Bogumił" - batalion "Miłosz" - 1. kompania - I pluton "Truka". Poległ 16 sierpnia 1944 roku.

Chor. Jan Zandrowicz we wrześniu 1939 roku pełnił funkcję oficera broni w Sztabie 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, w 1944 roku walczył przydzielony do sztabu ppłk „Radwana” (Edwrad Pfeiffer) dowódcy I Obwodu AK Śródmieście.
Waldemar Zandrowicz „Długi” (syn chorążego) był żołnierzem Zgrupowania „Radosław” walczył w 3 kompanii Batalionu „Parasol” do którego jako ochotnik dołączył 1 sierpnia 1944 roku. Szlak bojowy Wola - Stare Miasto - kanały - Śródmieście - Górny Czerniaków
Hanna Zawistowska "Hanka" – córka ppłk Dezyderiusza Zawistowskiego była sanitariuszką , ochotniczką w 101 Kompanii Batalionu „Bończa” w Zgrupowaniu mjr ”Roga” na Starym Mieście.
Kpr .Zbigniew Piasecki „Czekolada”, „Różycki”. syn zamordowanego w Katyniu chorążego 19 pułku Ułanów Wołyńskich Władysława Piaseckiego. Walczył w dzielnicy Śródmieście Południe w VII zgrupowaniu (batalion) „Ruczaj” – 1 kompania – pluton 139, następnie odcinek wschodni „Bogumił” – batalion „Miłosz” – 1. kompania – I pluton „Truka”.

Por. Zbigniew Piasecki jest redaktorem kwartalnika OSTRÓG wydawanego w Szczecinie przez Stowarzyszenie Miłośników Ostroga nad Horyniem.
Młodzi o Powstaniu Warszawskim.
Powstanie Warszawskie jest według znacznej grupy młodych Polaków najważniejszym zrywem narodowym. 42 proc. ankietowanych młodych ludzi, którzy tak uważają jest w wieku 25 - 34 lata. Polacy - niezależnie od poziomu wykształcenia - są przekonani, że nie ma istotniejszego powstania w naszych narodowych dziejach niż to, które wybuchło w okupowanej przez Niemców Warszawie 1 sierpnia 1944. Z badań przeprowadzonych w lipcu przez Homo Homini na zlecenie "Rzeczpospolitej" wynika, że takie zdanie podziela 34 proc. polskiego społeczeństwa.
Najwięcej, bo aż 42 proc. tych, którzy uważają, że powstanie w Warszawie to najważniejszy zryw narodowy, jest w wieku pomiędzy 25 a 34 lata. Na drugim miejscu są osoby w wieku przedemerytalnym - pomiędzy 55. a 64. rokiem życia (37 proc.)
Doskonałym przykładem stosunku młodych ludzi do uczestników Powstania warszawskiego jest zamieszczony poniżej list udostępniony nam przez panią Hanną Zawistowską- Nowińską sanitariuszkę „Hankę” ze 101 kompanii batalionu „Bończa” toczącej ciężkie walki z obrębie Starego Miasta.
Witam Panią serdecznie
Przesyłam obiecaną fotografię i przepraszam, że tak późno. Minął już miesiąc od naszej rozmowy, a ja wciąż jestem pod jej wrażeniem. Było dla mnie wielką przyjemnością porozmawiać z osobą o niesłychanie wysokiej kulturze osobistej zarazem z osobą, która plasuje się w kręgu bohaterów.
Wspomniałem już o tym bohaterstwie podczas naszej wspólnej rozmowy i zapamiętałem, że Pani zaprzeczała. Dlaczego ja tak uważam ? Otóż będąc sanitariuszką, pomogła Pani wielu osobom wręcz przeżyć a wielu ulżyć w cierpieniach , i to wszystko w nieludzkich warunkach , z narażeniem własnego życia i zdrowia.
Pomimo tego że nie musiała Pani tego czynić a jednak uczyniła. Podczas pielgrzymki do Polski w 1987 roku Jan Paweł II wypowiedział znamienne słowa, iż każdy człowiek w życiu ma swoje Westerplatte, i że należy podjąć trud jego obrony, żeby pod żadnym pozorem nie zdezerterować. Według mnie, zdała Pani celująco egzamin z obrony swojego powstańczego Westerplatte, pomagają w tym koszmarnym czasie najbardziej potrzebującym. Obroniła go Pani dla siebie i dla przyszłych pokoleń Polaków, miedzy innymi dla mnie.
Zważywszy to wszystko o czym wspomniałem powyżej ,będę nieugięty w przypisywaniu Pani imienia bohaterki. Życzę dużo zdrowia i możliwości przyjechania za rok do Warszawy.
Łączę wyrazy szacunku
Artur Andrzejewski

Ułan Wołyński nr53 rok 2014
Poległym powstańcom
Maria Pętkowska
Autorka wiersza pani Maria Pętkowska przeżyła Powstanie Warszawskie, mieszka, tworzy i publikuje na emigracji w U.S.A. Wiersz „POLEGŁYM POWSTAŃCOM” powstał w 1979 roku pod wpływem wzruszeń w czasie pierwszego – od roku 1944 pobytu autorki w Warszawie.
Maria Pętkowska
Poległym powstańcom


Śpijcie spokojnie, płonący nadzieją,
Nim kula, świszcząc, serce w pól rozdarła;
Naród nasz przetrwał i PRZETRWA Golgoty.
Nad Waszym grobem miłość rozpostarła
Skrzydła, co biją w patriotyzm stały,
Którego żadne wojny nie stargały.

Śpijcie spokojnie, synowie zwycięstwa,
Którego trębacz nie rozniósł hejnałem
Stłumiony hukiem werbli w polach bitwy,
Które nie cichną, lecz buchną zapałem
Lontu !- co pamięć wolności wyrzuci
I obce jarzmo zawiesi, ukróci…

Śpijcie spokojnie, wybrańcy wawrzynu !
Śpijcie spokojnie, rzuceni na szańce,
Na zawsze płonąć zniczem poświęcenia
Na zawsze świętej wolności posłańce.

I niech zatrzyma się rzucone słowo,
Co kwestionuje rozsadek Powstania,
Bo są idee większe niż pragmatyzm;
Większe niż siły zwykłego przetrwania.
W końcu nie ciałem stoimy, lecz DUCHEM.
I co się bardziej w sumieniu utrwali ?
Błysk Meteoru ?, czy knot ? co się spali
Bez żadnej iskry, co ciemnością chwieje,
By w ocalonych przebudzić nadzieje …

Polsko! Ty przetrwasz dzieci swych imieniem,
Co na ołtarzu Ojczyzny miłości
Kładły swe ciała rozdarte i kości.
Lecz Duchem idą spoistym szeregiem
I schodzą razem nadwiślańskim brzegiem,
By spłynąć Wisłą ku wodom Bałtyku.

I tam wśród fal spienionych, w wiatru ryku,
W słońcu wolności, gdzie ręka nie sięga,
Modlitwą krzyczy Duchów tych POTĘGA.
I tam czekają dnia niepodległości,
Co nadejść MUSI godziną godzina Przyszłości …

Polsko! Nad tobą jeszcze huczy wojna …
„Jeżeli kiedy jasna i spokojna…”
O wstań! I przemów! Na Juliusza słowo
Cząstka relikwii Narodu wyjęta…
„ A nie zapomnisz Ty” – o Nich – „O Święta”
       
Ułan Wołyński nr53 rok 2014
Majowe uroczystości w Opolu
Hanna Irena Rola Różycka

       
MAJOWE UROCZYSTOŚCI W OPOLU

        Członkowie Stowarzyszenia zostali zaproszeni na uroczystości majowe ,zorganizowane przez Stowarzyszenie Pamięci 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im gen Edmunda Różyckiego, działające w ramach Ochotniczego Szwadronu Kawalerii Ziemi Opolskiej. W dniach 2-3 maja 2014 roku odbyła się 4 Prezentacja Tradycji Kawaleryjskich, zawody jeździeckie, pokazy musztry i piękne pokazy kadryla konnego w wykonaniu Amazonek Pani Krystyny Zdybowicz. Honorowy Gość pan ppłk. Zbigniew Makowiecki oraz panie Hanna Zawistowska - Nowińska z córką Agnieszką Nowińską oraz Hanna Irena Różycka i pani Julita Prabucka były obecne na otwarciu wystawy ilustrującej historię kawalerii. Pani Zawistowska komentowała i prezentowała fakty związane z historią 19 Pułku. Gość z Londynu ppłk Zbigniew Makowiecki odbierał meldunki o rozpoczęciu zawodów. W niesprzyjającej pogodzie pod sklepieniem czarnych chmur rozgrywały się zawody.
        W dniu Święta Flagi wieczorem została odprawiona Msza św. polowa w intencji ułanów i dowódców. Ks. kapelan dokonał poświęcenia kopii sztandaru 19 Pułku Ułanów Wołyńskich. W drzewce sztandaru zostały wbite gwoździe rtm. Włodzimierza Bernarda założyciela Stowarzyszenia w Warszawie, rtm. Tadeusza Bączkowskiego ostatniego żyjącego oficera 19 Pułku Ułanów oraz Stowarzyszenia Rodzina 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Warszawie. Po mszy św. odbył się uroczysty Apel Poległych pod pomnikiem gen Fieldorfa Nila.
        W dniu 3 maja odprawiona został uroczysta Msza św. w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Rozmodlone tłumy wiernych, liczne poczty sztandarowe władze miejskie, wojewódzkie i samorządowe wypełniły bazylikę katedralną.
Ułan Wołyński nr 53 rok 2014
SPOTKANIE KAWALERZYSTÓW II RP
I ICH RODZIN W GRUDZIĄDZU
Hanna Irena Rola Różycka


        W dniach od 22 do 23 sierpnia 2014 roku członkowie naszego Stowarzyszenia z panem rotmistrzem Tadeuszem Bączkowskim na czele brali udział w Spotkaniu Kawalerzystów II RP Ich Rodzin i Miłośników Kawalerii w Grudziądzu. W tym roku na Spotkanie przybyli panowie ppłk Zbigniew Makowiecki, ppłk Marian Michniewicz, rtm. Tadeusz Bączkowski, rtm. Jerzy Brzozowski oraz por. Józef Adamczyk. Zmieniła się formuła spotkań, ale nie uległa zmianie pełna życzliwości, pogody ducha i serdeczności atmosfera i oczywiście zawsze bogaty i interesujący program.
        Gorące wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem pani Prezes Fundacji - honorowej rotmistrz drogiej pani Karoli Skowrońskiej. Dziękujemy współorganizatorom Spotkania w Grudziądzu, wspierającym działania pani Karoli. Uczciliśmy pamięć oficerów, absolwentów Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii oraz Szkoły Podchorążych Kawalerii. Oddaliśmy hołd bohaterom 1920 roku na Cmentarzu Garnizonowym, złożone zostały kwiaty na grobie gen. de Castenodolo Kasprzyckiego.
        W sobotę 22 sierpnia zostaliśmy zaproszeni na uroczystości religijno- patriotyczne w 75 rocznicę chwalebnej bitwy pod Grupą, stoczonej przez18 Pułk Ułanów Pomorskich. Uroczystość celebrowana była na Cmentarzu Wojskowym w Grupie na terenach Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza 1 Odnowiciela, zakończona Apelem Poległych i modlitwą. Po części oficjalnej odbyły się pokazy jeździeckie i poczęstunek ułański. Obejrzeliśmy najnowszy sprzęt współczesnych sił zbrojnych. W niedzielę po mszy św. w kolegiacie czciliśmy pamięć Żołnierza Polskiego na Rynku Starego Miasta i oddaliśmy hołd Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, a rankiem złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem gen. Tadeusza Bora Komorowskiego.
        Po uczczeniu pamięci Pana Marszałka wszyscy uczestnicy Spotkania zostali zaproszeni do Muzeum im ks. dr. Władysława Lęgi gdzie wysłuchaliśmy pięknego koncertu Chóru Męskiego ECHO .W repertuarze były pieśni patriotyczne arie operowe i operetkowe. Po koncercie odbyło się wręczenie Odznak Honorowych Fundacji osobom zasłużonym i działającym na rzecz Fundacji w Grudziądzu. Poświęciliśmy dłuższą chwilę na zwiedzanie ciekawych ekspozycji muzealnych. Żal było opuszczać sale wystawowe z unikalnymi zbiorami sztuki. Nieubłaganie nadchodzi czas pożegnania do następnego roku... Po obiedzie w Bursie pani Prezes Karola Skowrońska zamyka nasze spotkanie . Wyrazy uznania dla Organizatorów i gorące podziękowania. Po obiedzie w Bursie żegnamy się z żalem.
O godzinie 15.30 odbyło się Posiedzenie Rady Fundacji.


Ułan Wołyński nr53 rok 2014
Pieśń o Wodzu MiłymJedzie, jedzie na kasztance, na kasztance,
Siwy strzelca strój.
Hej, - hej, Komendancie,
Miły wodzu mój.
Hej, - hej, Komendancie,
Miły wodzu mój.

Gdzie szabelka twa ze stali, twa ze stali,
Przecie idziem w bój?
Hej, - hej, Komendancie,
Miły wodzu mój.
Hej, - hej, Komendancie,
Miły wodzu mój.

Gdzie Twój mundur jeneralski, jeneralski
Złotem szywany?
Hej, - hej, Komendancie,
Wodzu kochany.
Hej, - hej, Komendancie,
Wodzu kochany.

Masz wierniejszych niż stal chłodna, niż stal chłodna
Młodych strzelców rój.
Hej, - hej, Komendancie,
Miły wodzu mój.
Hej, - hej, Komendancie,
Miły wodzu mój.

Nad lampasy i purpury, i purpury
Wolisz strzelca strój.
Hej, - hej, Komendancie,
Miły wodzu mój.
Hej, - hej, Komendancie,
Miły wodzu mój.
Ale pod tą szarą bluzą, szarą bluzą
Serce ze złota.
Hej, - hej, Komendancie,
Miły wodzu mój.
Hej, - hej, Komendancie,
Miły wodzu mój.

Ale błyszczą groźną wolą, groźną wolą
Królewskie oczy.
Hej, - hej, Komendancie,
Miły wodzu mój.
Hej, - hej, Komendancie,
Miły wodzu mój.

Pójdziem z tobą po zwycięstwo, po zwycięstwo
Poprzez krew i znój.
Hej, - hej, Komendancie,
Miły wodzu mój.
Hej, - hej, Komendancie,
Miły wodzu mój.


Ułan Wołyński nr 53 rok 2014
POŻEGNANIE STEFANA PRZYWÓSKIEGO
Hanna Irena Rola Różycka

Z głębokim żalem żegnamy członka Stowarzyszenia Rodzina 19 Pułku Ułanów Wołyńskich drogiego przyjaciela ś. p. STEFANA PRZYWÓSKIEGO. Żyjący w Londynie ostatni oficer 19 Pułku Ułanów Wołyńskich rtm. Tadeusz Bączkowski z niewypowiedzianym bólem przyjął tę wiadomość. Stefan był członkiem – współzałożycielem naszego Stowarzyszenia i wspierał rtm. Włodzimierza Barnarda przy organizowaniu Muzeum 19 Pułku Ułanów oraz w przygotowaniach do nadania patrona Szkołom w Radości i Skrzeszewie nad Bugiem. Szlachetnie urodzony Syn Ziemi Podlaskiej – Stefan Przywóski Człowiek o wielkim sercu i życzliwości, aktywny do końca w działaniach na rzecz utrwalania historii i tradycji 19 Pułku Ułanów Wołyńskich i Ochotniczej Jazdy mjr. Feliksa Jaworskiego został uhonorowany Oficerską Odznaką 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego. Dewiza życia ś. p. Stefana – Bóg Honor i Ojczyzna. Został do końca wierny tym ideałom.

Z ciężkim sercem żegnamy
Ś.P.

STEFANA PRZYWÓSKIEGO
Członka i współzałożyciela Stowarzyszenia Rodzina 19 Pułku Ułanów Wołyńskich. Żegnamy Przyjaciela-Kolegę nad wyraz uczynnego i aktywnego Człowieka. Postać STEFANA pozostaje w naszej pamięci jako przykład żarliwego patrioty całkowicie poświęcającego się sprawom Ojczyzny cześć Jego pamięci

Zarząd Stowarzyszenia Rodzina 19 Pułku Ułanów Wołyńskich Ś.P. Stefan Przywóski odznaczony został : Medalem za Warszawę 1939-1944, Złotym Krzyżem Zasługi, Orderem Polonia Mater Nostra Est, Złotym Laurem na Rzecz Fundacji Narodu Polskiego, Brązowym Medalem za zasługi dla Obronności Kraju, Oficerską Odznaką Pułkową 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, Medalami za zasługi dla Rzemiosła i wieloma innymi.Osoby zainteresowane historią i tradycją polskiej kawalerii
a szczególnie słynnym 19 Pułkiem Ułanów Wołyńskich
z Ostroga nad Horyniem pod adresem www.ulan-wolynski.org.pl
znajdą najnowsze i archiwalne materiały z „UŁANA WOŁYŃSKIEGO”
Piszemy o walkach 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w 1939 roku.
Przypominany walki ochotniczych formacji konnych legendarnego zagończyka majora Feliksa Jaworskiego.
Przypominamy szwadron 19 Pułku Ułanów odtworzony w 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej
Wspominamy Jazdę Wołyńską w Powstaniach
Listopadowym 1830/1831 roku i Styczniowym 1863/1864 roku.
STOWARZYSZENIE RODZINA 19 PUŁKU UŁANÓW WOŁYŃSKICH
Powołane zostało w dniu 8.10.1994 roku w celu konsolidacji środowiska oficerów, podoficerów i ułanów 19 Pułku Ułanów
oraz ich rodzin i sympatyków Pułku

Adres i telefon kontaktowy:
STOWARZYSZENIE RODZINA 19 PUŁKU UŁANÓW WOŁYŃSKICH
Prezes HANNA IRENA ROLA RÓŻYCKA
tel. kontaktowy 22/604 155 422
kontakt e-mail: office@ulan-wolynski.org.pl
ul. Bajkowa 17/21
04-855 Warszawa
tel. 022-813 66 45, 022 615 73 43
Nr konta bankowego:
BZ WBK 34 1090 2590 0000 0001 2343 9257
powrót na stronę główną